아나클랜 게시판/링크/물물교환/파일공유/아나키즘 읽기자료
잡민잡론잡설/안티 다국적기업/관리자방/English

아나키즘저널발행준비위원회/투쟁과집/투쟁과밥/군대반대운동
아나키FAQ번역프로젝트/재활센터/여고생해방전선/전쟁저항자들

View Article     
Name
  카라 2006-12-29 02:40:01, Hit : 1819
Subject   La Solidareco de Esperanto 28
LA SOLIDARECO
Pasintaj N/o:
01/ 02 / 03 /

04 / 05 / 06 /

07 / 08/ 09/

10/ 11/ 12/

13/ 14/ 15/

16/ 17/ 18/

19/ 20/ 21/

22/23/ 24/

25/26/27/

28/

la Dudek oka numero je 2006/12/23
[Saluton] Por la legantoj

 

Saluton! Karaj legantoj,

Anticipe PSE-anoj (Paca Solidareco de Esperanto)esperas ke ĉiam vi estu sana kaj "Pacan Saluton" en la jaro 2007.

La milito kiu okazas en la mondo, alportas multon da malfelĉo kaj mizera vivo ĉe la loĝantoj. Ne nur inter ŝtata batalo, sed ankaŭ en ŝtato. Se ne estus pro profito, neniel okazus milito. Sen tio ili ne sendus siajn militistojn por militi eksteran landon.

La homoj ili mem, vivas forgesante militon en ĉiu taga vivo, tamen vivado estas milito en la kapitalisma lando, eĉ se ĝi estas granda aŭ mala.

Ekde 2004, dum ĉ. 2 jaroj ĉiumonate estis eldonita "La Solidareco" por esperantistoj kaj pacamantoj. Unue PSE dankas vin ĉar vi konsolis nin kaj subtenis multe da flankoj, kiuj pli fortigis nin eĉ kun ŝrumpitaj ŝultroj pro malbonaj kondiĉoj. Vi povus facile scii kial, por kiu ĉi tiu estis eldonita, kompreneble, ju pli da duboj, des pli facile estas trovi nian tendencon, post kiam vi trovis nian penson, vi povos facile solidariĝi kun ni.

Kvankam "La Solidareco" estas ne tiel granda amaskomunikilo, sed kun pacamantaj esperantistoj ni volas formi etan pacan ondon.

Se tio ne povas esti, kio fari per Esperanto, Ĉu nur ĝui Esperanton. Vi instruu al mi.

 

Kara (Koreio) / kara12345@gmail.com
[Rubriko] La Feliĉo en Kaĝo ?


  Domo estas konstruaĵo por homloĝado laŭ la PIV. kaj multaj diversformaj domoj ekzistas en la mondo. Apartamento, kiu komenciĝis de antikva Romo kaj rapide evoluis en industria revolucio kiel domo de laboristoj, estas plej ŝatata domoformo en diversaj domoj de sudkoreoj. sed ĝi ne nur estas loĝejo de homoj sed estas unu el plej gravaj investmanieroj en nuntempa SudKoreio.

  Apartamento aperis unuan fojon dum japana perforta regado sur SudKoreio sed ne tre populara tiam. en jaroj 1960, Apartamento denove aperis en SudKoreio kiel altklasa loĝejo kaj ĉi foje ĝi rapide ekposedis loĝejomerkaton.

  Verdire, SudKoreio havas tro multajn loganxtojn kompare al ĝia areo, aldone ĉ. 70% de areo estas montaroj. pro tio, apartamento, en kiu multaj homoj povas loĝi kompare en malgranda areo, estas ia sence vere taŭga loĝejo-sistemo por sudkoreoj. sed lastatempe, ĝi fariĝis unu el plej gravaj manieroj de propraĵo-pli multigo.

 Laŭ la lastatempa statistiko de sudkorea registaro, 100 homoj, kiuj posedas plej multajn loĝejojn, totale posedas 15,464 loĝejojn. averaĝe 155 loĝejojn posedas. iu eĉ posedas 1,083 loĝejojn. la proporcio de loĝejo-disvastigo jam atingis 106%. la provizo de loĝejo jam superis neceson sed ankoraŭ 41.4% da loĝantoj devas lupreni loĝejojn.

  Laŭ la statistiko, 86% da loĝejoj(plejparte apartamento), kiuj estis nove konstruitaj en lastaj 15 jaroj, estis aĉetataj de jam loĝejo-posedantoj sed nur 14% da loĝejoj estis aĉetataj de unufoje posedantoj.

  Kiel povas okazi ĉi tiaj absurdaj situacioj ? la problemo estas la loĝejo-politiko de sudkorea registaro klinas ne al popoloj sed al loĝejokonstruaj entreprenoj kaj riĉuloj. la konstruaj entreprenoj aĉetas teron malmulte koste de ŝtato nome de la konstruado por popolamasoj sed ili publikas bazkoston de tero pli multigitan.

La kosto de apartamento aŭtomate altiĝas. popolamasoj mankas mono. sed la sojlo de bonkoj estas tro alta por popolamasoj. multajn paperojn, garantiojn postulas banko. nur riĉuloj, kiuj jam posedas loĝejojn, eblas aŭ acxeti rekte aŭ prunteprenante monon de banko. komforta nesto por popolamasoj nur estas la kuko en bildo.

  Kiel solvi ? tute simpla kaj klara. konston bobelitan malaltigi taŭge por tiuj kiuj ne loĝejo-posedantoj kaj altan proporcion imposti al tiuj, kiuj posedas plurajn loĝejojn.

Dekmil (Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
[Skizo] Skizo de la Kontraŭ negoco por libera merkato  inter suda Koreio kaj Usono

Kontraŭ negoco por libera merkato  inter suda Koreio kaj Usono

Hieraŭ en suda Koreio multaj kaj grandaj kunvenoj okazis tute nacie. De 13a horoj ĝis malfrua nokto, instruistaro, laboristaro, kamparanaro, lernantaro, civitanoj ktp havis sian kunvenon kaj poste kunvenis kune en Seulo-kvadrato antaŭ urbdomo. Escepte de Seulo, en 12 ĉefaj urboj, similaj kunvenoj okazis samtempe. Ĉiutagaj gazetoj estas raportanta hodiaŭ, ke tute nacie ĉ. 80,000 homoj partoprenis tiu ĉi kunvenoj.

Mi iris posttagmeze al urbdomo kune kun mia kamaradoj. Maldekstraj profesoroj, kiu venis frue, estas stariginta antaŭ la pordo de urbdomo.

.

La rondaj literoj 'Kontraŭu liberan merkatan negocon' kio estas skuinta laŭ la popola sono, vidiĝis klare.

Ni starigis aŭ sidis malantaŭe de vico kaj preparis piketojn kaj flagojn.

Miaj amikoj Kara kaj Paz altigas lian piketojn. Sur ĝi skribiĝis "Libera komerca negoco menacas nian vivon." "Retiru Zaytun trupo." "Kontraŭu militon. Paco." ktp.

Mia kunlernantoj de Esperanto, samtempe junaj PUNK-muzikistoj strarigis antaŭ mia kamero lian piketon skribita "Malbona cirkulado de ekspluatado, FTA, mi kaj ni".

Ĵus antaŭ ekmarŝo, membroj de Aŭtonoma Revuo(http://jayul.net) kune kun doktoro Gim Se-gyjn, kiu estas reprezentanto de Demokrata Profesoroj(centro) Asocio, kaj profesoro Gang Su-dol kiu estas partoprenanta komunumo-movado. (Dankinde, stabo Gim Ji-yun sendis tiu ĉi foton al mi.)

En marŝo al Ĝonro post kunveno nia flago estis svinginta pro vento en la nokta cielo.

Do ĉiutagaj gazetoj raportas tiu ĉi aŭtonoman demonstracion kiel neleĝa kaj perforta.

Ni ne povas apartigi la  skrivon de gazetoj de la voĉo de polico. Ili estas lojala al ŝtato, sed stariganta kontraŭ popolo.

Amelano(Koreio ) / amelano@amelano.net
[Informo] Globa Komuna Agtago


<En la 22an de Dec. 2006, estas Globa Komuna Agtago por kontraŭbatali kaj solidarigi al  Oaxaca Meksikio.>

Nun, ili koruptan sxtatan estron forpelante deklamis por aŭtonomia Komuno.    Oaxca popoloj estas subpremata de ŝtata, federacia registaro, de kiu policanoj estas daŭre fariĝi  murdo kaj kaptado, tiajn subpremojn frakasante  la popoloj  manifestacias por gardi  Oaxca Komunon sur la strato  je 1a 10an de Dec.

http://nyc.indymedia.org/es/2006/12/80660.html

vidu la fotojn


Ĝis tiam 138 homoj estis kapita de registaro, liberigon postulante  kaj revenu  pli multe da  malaperitoj de policaro kaj registaro,  Ĉefestro Julises Luis kaj federa polico tuj forlasu en Oaxca. En tiu tago amasiĝis 38,5000 popoloj en nur Oaxca.

APPO( Asembleo de popola parlamento Oaxaca) kaj Yabasta (EZLN) decidis la tago de la 22an Dec. Globa Komuna Agtago, kiu subteno de Oaxacapopoloj por emancipa movado,    alvokas solidarigon trans la landlimo, tiu, kiu estas vi.

En la sama tago, tre fora loko en Seŭlo antaŭ la pordego de Meksikia ambasadejo Korea ativuloj faris saman agon kiel la solidareco al Oaxaca popolaro.

Kara (Koreio) / kara12345@gmail.com
[Historio] korea radikalpartia movado


Simpla konkludo pri la historio de la korea radikalpartia movado ĝis antaŭ la fondiĝo de Korea Respubliko(SudKoreio)

  Socialismo(ink. multaj aliaj progresemaj politikaj ideologioj) estis prezentita kiel unu el plej utilaj iloj de naciliberigo desub la perforta subpremado de imperiaj ŝtatoj, pere de aŭ inteligentoj aŭ studentoj, kiuj studis aŭ vivis en Japanio, Ĉinio, Rusio ktp.

  la radikalpartia movado de koreio ĝis antaŭ la stariĝo de Korea Respubliko povas dividi en du periodoj.

  Unua, dum la japana regado perforta(1910-1945 jaroj), koreoj diversmaniere kotraŭis al japana perforta invado. kaj en tiu sendependiga batalado, socialistoj gajnis subtenon de popolamaso pro ĝiaj senĉesa, aktiva agadoj. sed iliaj konsistoj kaj ideologioj ne tute samaj kaj pro tio, iliaj bataloj kontraŭ japana imperiisto ne estis tiom utilaj. ili ofte vidigas frakciajn disiĝojn, malpacojn. iliaj politikoj ofte tro dogmisemaj, pro kiuj ili ne malofte malsukcesis gajni subtenon de popolamaso.

  Dua, post la malvenko de japanio en la 2-a mondmilito, Sovetunio kaj Usono anstatŭis japanan regadon dividinte unu koreion en du landoj. 3 jarojn depost la finiĝo de la 2-a mondmilito ĝis antaŭ la stariĝo de Korea Respubliko, multaj partioj kaj societoj socialismaj estis persekutataj de usona armea registaro kaj dekstristoj en suda parto. multaj estis mortigitaj, arestitaj kaj kelkaj turnis sin al dekstristoj aŭ pro minaco aŭ memvole. nature malfortiĝis kaj malmultiĝis socialistaj fortoj. kaj en la jaro 1948 en suda parto de koreio, stariĝis ultra dekstra registaro kaj en la norda parto, stariĝis socilaisma registaro sub la helpo de Sovetunio. 

  En la unua periodo, socialistoj energie kaj heroe kontraŭ batalis al japana imperiismo por liberigi nacion kaj popolamason sed tamen la rezulto de ilia klopodo ne estis tiom rikoltplena kiom la kvanto de ŝvito kaj sango, kiojn ili elverŝis. la rigideco de politikoj, kioj estis kontrolataj de komunista internacio, kioj ofte ne tre konvenaj al la situacioj de koreio kaj ĝia popolamso kaj ĝi fariĝis la ĉefa kialo de la malsukceso de subteno de popolamaso.

  En la dua periodo, sub la atakoj de usona armea registaro kaj dekstristoj, kiuj ĉefe estis helpantoj de japana perforta regado en koreio, socialistoj perdis siajn bazon politikan kaj subtenan. ilia malfortiĝo vidigas la estonton de radikalpartia movado de SudKoreio.

* de venonta numero, prezentos la historion de radikalpartia movado de la stariĝo ĝis nun de SudKoreio

Dekmil (Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
   
Se vi ne volas supran artikolon aŭ volas rekomendi amikojn, b.v klaku ĉi tie, sendu vian retadreson kaj la aliajn.
No
Subject
Name
Date
Hit
5130      [re] 질문 팅크왕자 2011/01/30  1892
5129    "전쟁이란 두 도둑놈간의 싸움이다" dope 2002/04/30  1892
5128    [항의서] MBC와 !느낌표 측의 사과를 요구합니다! [2] 상봉 2002/04/26  1891
5127    미군장갑차 살인사건 희생자 고 신효순,심미선 49제 추모제 dope 2002/07/26  1889
5126    일부 몇몇 사이비 자칭-아나키스트들에게 [3] against 2002/06/06  1889
5125    자지, 보지라는 말은 여성억압적인가? [6] 매닉 2004/06/21  1888
5124    dc인사이드 [10] 핫산 2003/07/08  1888
5123    씨발롬들 [9] Ohho 2002/04/27  1885
5122    여기 써도 될런지 모르겠지만..... [2] 할리퀸 2008/12/11  1884
5121    cookbook version 5 일것입니다. cookbook 2003/06/24  1881
5120    [네이트도서]세 깃발 아래에서 - 아나키즘과 반식민주의적 상상력 [1] 보스코프스키 2009/09/01  1880
5119    국가에 갖힌 아나키즘의 또 다른 예? [2] 보스코프스키 2008/04/01  1880
5118    포항건설노동자 탄압에 대한 인권단체연석회의 규탄성명 돕헤드 2006/08/18  1879
5117    반항할 때 행복하다 - 볼리비아의 여성주의 아나키스트 그룹 '무헤레스 크레안도' 돕헤드 2008/12/14  1878
5116    아무래도 [1] 문화파괴 2008/06/04  1877
5115    내일(16일,금) 에스페란토와 진보운동 등에 대한 간담회가 있습니다. [9] 멍구 2007/02/15  1877
5114    그리스 연대 시위 12월 24일에 하는 것이 어떨까요 [5] 돕헤드 2008/12/17  1875
5113    우직한 바보 국가를 거스르다-하승우 [4] 달팽이 2008/08/08  1875
5112    아나키의 정체 [1] 귀신 2008/03/18  1874
5111    덴마크 코펜하겐 소식 까마귀 2007/03/06  1874
5110    직장인 인생 [1] uhhm 2009/06/29  1872
5109    교수 성폭력에 맞서 싸우는 최김희정씨 [9] 돕헤드 2003/09/15  1869
5108    '두번째달'이 지녔던 이분법적인 사고의 전복을 꾀하는 음악적 아나키스트들?? [6] 돕헤드 2008/01/15  1866
5107    [노이에자이트]스페인 내전 등 DUO 보스코프스키 2009/05/18  1861
5106    3회 이주노동자 영화제 오늘부터 서울 조계사에서 열립니다 돕헤드 2008/08/08  1861
5105    전쟁을 넘어, 국경을 넘어!-한겨레21 보스코프스키 2004/04/10  1861
5104    오지도 않을 혁명을 기다리느니 [14] 구설수 2004/04/17  1859
5103    非未운동 [3] 아나키 2004/05/30  1858
5102              [re] 대북전단 관련한 논제 박훈인 2011/06/05  1857
5101    4회 이주노동자영화제 [3] uhhm 2009/07/20  1857
5100    항전과 실존 [4] 찬성 2007/07/13  1857
5099    갑자기 실례지만.. Isie 2009/07/31  1855
5098    고담서울의 병맛 리믹스 고담서울 2008/07/28  1855
5097    심층생태학(Deep Ecology) or 이문재와 김지하의 대담 [2] 아낰 2004/05/24  1855
5096    싸구려민족주의 [4] 붕어 2002/12/13  1854
5095    [한국민족문화대백과/제비네]무정부주의운동 보스코프스키 2008/01/07  1852
5094    (사)문화우리 [도시 이야기] (사)문화우리 2007/11/12  1852
5093    [공지] 이번 토요일 아나클랜 모임 할아버지 집 오후 3시 [1] 돕헤드 2002/11/28  1848
5092    두리반 51공연동참요청서 [1] 야마가타 트윅스터(펌 2010/04/11  1847
5091    [한겨레21]자위대 반대! 일본 지자체의 내공 보스코프스키 2006/11/25  1846
Prev [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15]..[141] Next
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by lifesay