아나클랜 게시판/링크/물물교환/파일공유/아나키즘 읽기자료
잡민잡론잡설/안티 다국적기업/관리자방/English

아나키즘저널발행준비위원회/투쟁과집/투쟁과밥/군대반대운동
아나키FAQ번역프로젝트/재활센터/여고생해방전선/전쟁저항자들

View Article     
Name
  카라 2006-12-29 02:40:01, Hit : 1746
Subject   La Solidareco de Esperanto 28
LA SOLIDARECO
Pasintaj N/o:
01/ 02 / 03 /

04 / 05 / 06 /

07 / 08/ 09/

10/ 11/ 12/

13/ 14/ 15/

16/ 17/ 18/

19/ 20/ 21/

22/23/ 24/

25/26/27/

28/

la Dudek oka numero je 2006/12/23
[Saluton] Por la legantoj

 

Saluton! Karaj legantoj,

Anticipe PSE-anoj (Paca Solidareco de Esperanto)esperas ke ĉiam vi estu sana kaj "Pacan Saluton" en la jaro 2007.

La milito kiu okazas en la mondo, alportas multon da malfelĉo kaj mizera vivo ĉe la loĝantoj. Ne nur inter ŝtata batalo, sed ankaŭ en ŝtato. Se ne estus pro profito, neniel okazus milito. Sen tio ili ne sendus siajn militistojn por militi eksteran landon.

La homoj ili mem, vivas forgesante militon en ĉiu taga vivo, tamen vivado estas milito en la kapitalisma lando, eĉ se ĝi estas granda aŭ mala.

Ekde 2004, dum ĉ. 2 jaroj ĉiumonate estis eldonita "La Solidareco" por esperantistoj kaj pacamantoj. Unue PSE dankas vin ĉar vi konsolis nin kaj subtenis multe da flankoj, kiuj pli fortigis nin eĉ kun ŝrumpitaj ŝultroj pro malbonaj kondiĉoj. Vi povus facile scii kial, por kiu ĉi tiu estis eldonita, kompreneble, ju pli da duboj, des pli facile estas trovi nian tendencon, post kiam vi trovis nian penson, vi povos facile solidariĝi kun ni.

Kvankam "La Solidareco" estas ne tiel granda amaskomunikilo, sed kun pacamantaj esperantistoj ni volas formi etan pacan ondon.

Se tio ne povas esti, kio fari per Esperanto, Ĉu nur ĝui Esperanton. Vi instruu al mi.

 

Kara (Koreio) / kara12345@gmail.com
[Rubriko] La Feliĉo en Kaĝo ?


  Domo estas konstruaĵo por homloĝado laŭ la PIV. kaj multaj diversformaj domoj ekzistas en la mondo. Apartamento, kiu komenciĝis de antikva Romo kaj rapide evoluis en industria revolucio kiel domo de laboristoj, estas plej ŝatata domoformo en diversaj domoj de sudkoreoj. sed ĝi ne nur estas loĝejo de homoj sed estas unu el plej gravaj investmanieroj en nuntempa SudKoreio.

  Apartamento aperis unuan fojon dum japana perforta regado sur SudKoreio sed ne tre populara tiam. en jaroj 1960, Apartamento denove aperis en SudKoreio kiel altklasa loĝejo kaj ĉi foje ĝi rapide ekposedis loĝejomerkaton.

  Verdire, SudKoreio havas tro multajn loganxtojn kompare al ĝia areo, aldone ĉ. 70% de areo estas montaroj. pro tio, apartamento, en kiu multaj homoj povas loĝi kompare en malgranda areo, estas ia sence vere taŭga loĝejo-sistemo por sudkoreoj. sed lastatempe, ĝi fariĝis unu el plej gravaj manieroj de propraĵo-pli multigo.

 Laŭ la lastatempa statistiko de sudkorea registaro, 100 homoj, kiuj posedas plej multajn loĝejojn, totale posedas 15,464 loĝejojn. averaĝe 155 loĝejojn posedas. iu eĉ posedas 1,083 loĝejojn. la proporcio de loĝejo-disvastigo jam atingis 106%. la provizo de loĝejo jam superis neceson sed ankoraŭ 41.4% da loĝantoj devas lupreni loĝejojn.

  Laŭ la statistiko, 86% da loĝejoj(plejparte apartamento), kiuj estis nove konstruitaj en lastaj 15 jaroj, estis aĉetataj de jam loĝejo-posedantoj sed nur 14% da loĝejoj estis aĉetataj de unufoje posedantoj.

  Kiel povas okazi ĉi tiaj absurdaj situacioj ? la problemo estas la loĝejo-politiko de sudkorea registaro klinas ne al popoloj sed al loĝejokonstruaj entreprenoj kaj riĉuloj. la konstruaj entreprenoj aĉetas teron malmulte koste de ŝtato nome de la konstruado por popolamasoj sed ili publikas bazkoston de tero pli multigitan.

La kosto de apartamento aŭtomate altiĝas. popolamasoj mankas mono. sed la sojlo de bonkoj estas tro alta por popolamasoj. multajn paperojn, garantiojn postulas banko. nur riĉuloj, kiuj jam posedas loĝejojn, eblas aŭ acxeti rekte aŭ prunteprenante monon de banko. komforta nesto por popolamasoj nur estas la kuko en bildo.

  Kiel solvi ? tute simpla kaj klara. konston bobelitan malaltigi taŭge por tiuj kiuj ne loĝejo-posedantoj kaj altan proporcion imposti al tiuj, kiuj posedas plurajn loĝejojn.

Dekmil (Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
[Skizo] Skizo de la Kontraŭ negoco por libera merkato  inter suda Koreio kaj Usono

Kontraŭ negoco por libera merkato  inter suda Koreio kaj Usono

Hieraŭ en suda Koreio multaj kaj grandaj kunvenoj okazis tute nacie. De 13a horoj ĝis malfrua nokto, instruistaro, laboristaro, kamparanaro, lernantaro, civitanoj ktp havis sian kunvenon kaj poste kunvenis kune en Seulo-kvadrato antaŭ urbdomo. Escepte de Seulo, en 12 ĉefaj urboj, similaj kunvenoj okazis samtempe. Ĉiutagaj gazetoj estas raportanta hodiaŭ, ke tute nacie ĉ. 80,000 homoj partoprenis tiu ĉi kunvenoj.

Mi iris posttagmeze al urbdomo kune kun mia kamaradoj. Maldekstraj profesoroj, kiu venis frue, estas stariginta antaŭ la pordo de urbdomo.

.

La rondaj literoj 'Kontraŭu liberan merkatan negocon' kio estas skuinta laŭ la popola sono, vidiĝis klare.

Ni starigis aŭ sidis malantaŭe de vico kaj preparis piketojn kaj flagojn.

Miaj amikoj Kara kaj Paz altigas lian piketojn. Sur ĝi skribiĝis "Libera komerca negoco menacas nian vivon." "Retiru Zaytun trupo." "Kontraŭu militon. Paco." ktp.

Mia kunlernantoj de Esperanto, samtempe junaj PUNK-muzikistoj strarigis antaŭ mia kamero lian piketon skribita "Malbona cirkulado de ekspluatado, FTA, mi kaj ni".

Ĵus antaŭ ekmarŝo, membroj de Aŭtonoma Revuo(http://jayul.net) kune kun doktoro Gim Se-gyjn, kiu estas reprezentanto de Demokrata Profesoroj(centro) Asocio, kaj profesoro Gang Su-dol kiu estas partoprenanta komunumo-movado. (Dankinde, stabo Gim Ji-yun sendis tiu ĉi foton al mi.)

En marŝo al Ĝonro post kunveno nia flago estis svinginta pro vento en la nokta cielo.

Do ĉiutagaj gazetoj raportas tiu ĉi aŭtonoman demonstracion kiel neleĝa kaj perforta.

Ni ne povas apartigi la  skrivon de gazetoj de la voĉo de polico. Ili estas lojala al ŝtato, sed stariganta kontraŭ popolo.

Amelano(Koreio ) / amelano@amelano.net
[Informo] Globa Komuna Agtago


<En la 22an de Dec. 2006, estas Globa Komuna Agtago por kontraŭbatali kaj solidarigi al  Oaxaca Meksikio.>

Nun, ili koruptan sxtatan estron forpelante deklamis por aŭtonomia Komuno.    Oaxca popoloj estas subpremata de ŝtata, federacia registaro, de kiu policanoj estas daŭre fariĝi  murdo kaj kaptado, tiajn subpremojn frakasante  la popoloj  manifestacias por gardi  Oaxca Komunon sur la strato  je 1a 10an de Dec.

http://nyc.indymedia.org/es/2006/12/80660.html

vidu la fotojn


Ĝis tiam 138 homoj estis kapita de registaro, liberigon postulante  kaj revenu  pli multe da  malaperitoj de policaro kaj registaro,  Ĉefestro Julises Luis kaj federa polico tuj forlasu en Oaxca. En tiu tago amasiĝis 38,5000 popoloj en nur Oaxca.

APPO( Asembleo de popola parlamento Oaxaca) kaj Yabasta (EZLN) decidis la tago de la 22an Dec. Globa Komuna Agtago, kiu subteno de Oaxacapopoloj por emancipa movado,    alvokas solidarigon trans la landlimo, tiu, kiu estas vi.

En la sama tago, tre fora loko en Seŭlo antaŭ la pordego de Meksikia ambasadejo Korea ativuloj faris saman agon kiel la solidareco al Oaxaca popolaro.

Kara (Koreio) / kara12345@gmail.com
[Historio] korea radikalpartia movado


Simpla konkludo pri la historio de la korea radikalpartia movado ĝis antaŭ la fondiĝo de Korea Respubliko(SudKoreio)

  Socialismo(ink. multaj aliaj progresemaj politikaj ideologioj) estis prezentita kiel unu el plej utilaj iloj de naciliberigo desub la perforta subpremado de imperiaj ŝtatoj, pere de aŭ inteligentoj aŭ studentoj, kiuj studis aŭ vivis en Japanio, Ĉinio, Rusio ktp.

  la radikalpartia movado de koreio ĝis antaŭ la stariĝo de Korea Respubliko povas dividi en du periodoj.

  Unua, dum la japana regado perforta(1910-1945 jaroj), koreoj diversmaniere kotraŭis al japana perforta invado. kaj en tiu sendependiga batalado, socialistoj gajnis subtenon de popolamaso pro ĝiaj senĉesa, aktiva agadoj. sed iliaj konsistoj kaj ideologioj ne tute samaj kaj pro tio, iliaj bataloj kontraŭ japana imperiisto ne estis tiom utilaj. ili ofte vidigas frakciajn disiĝojn, malpacojn. iliaj politikoj ofte tro dogmisemaj, pro kiuj ili ne malofte malsukcesis gajni subtenon de popolamaso.

  Dua, post la malvenko de japanio en la 2-a mondmilito, Sovetunio kaj Usono anstatŭis japanan regadon dividinte unu koreion en du landoj. 3 jarojn depost la finiĝo de la 2-a mondmilito ĝis antaŭ la stariĝo de Korea Respubliko, multaj partioj kaj societoj socialismaj estis persekutataj de usona armea registaro kaj dekstristoj en suda parto. multaj estis mortigitaj, arestitaj kaj kelkaj turnis sin al dekstristoj aŭ pro minaco aŭ memvole. nature malfortiĝis kaj malmultiĝis socialistaj fortoj. kaj en la jaro 1948 en suda parto de koreio, stariĝis ultra dekstra registaro kaj en la norda parto, stariĝis socilaisma registaro sub la helpo de Sovetunio. 

  En la unua periodo, socialistoj energie kaj heroe kontraŭ batalis al japana imperiismo por liberigi nacion kaj popolamason sed tamen la rezulto de ilia klopodo ne estis tiom rikoltplena kiom la kvanto de ŝvito kaj sango, kiojn ili elverŝis. la rigideco de politikoj, kioj estis kontrolataj de komunista internacio, kioj ofte ne tre konvenaj al la situacioj de koreio kaj ĝia popolamso kaj ĝi fariĝis la ĉefa kialo de la malsukceso de subteno de popolamaso.

  En la dua periodo, sub la atakoj de usona armea registaro kaj dekstristoj, kiuj ĉefe estis helpantoj de japana perforta regado en koreio, socialistoj perdis siajn bazon politikan kaj subtenan. ilia malfortiĝo vidigas la estonton de radikalpartia movado de SudKoreio.

* de venonta numero, prezentos la historion de radikalpartia movado de la stariĝo ĝis nun de SudKoreio

Dekmil (Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
   
Se vi ne volas supran artikolon aŭ volas rekomendi amikojn, b.v klaku ĉi tie, sendu vian retadreson kaj la aliajn.
No
Subject
Name
Date
Hit
5130    cold play uhhm 2009/06/11  1809
5129    반항할 때 행복하다 - 볼리비아의 여성주의 아나키스트 그룹 '무헤레스 크레안도' 돕헤드 2008/12/14  1809
5128    '두번째달'이 지녔던 이분법적인 사고의 전복을 꾀하는 음악적 아나키스트들?? [6] 돕헤드 2008/01/15  1809
5127    [공지] 이번 토요일 아나클랜 모임 할아버지 집 오후 3시 [1] 돕헤드 2002/11/28  1809
5126        [re] 대북전단 관련한 논제 zara 2011/05/02  1808
5125    일부 몇몇 사이비 자칭-아나키스트들에게 [3] against 2002/06/06  1807
5124    언론학교로 오세요^^ 민언련 2002/10/04  1806
5123    여수에 갇혀있는 이주노동자 사말의 두번째 편지 [1] 매닉 2004/02/20  1805
5122    항전과 실존 [4] 찬성 2007/07/13  1803
5121    세계화. 그 화두. [9] 바카 2003/07/11  1801
5120    투밥게시판 보다가 uhhm 2009/06/17  1800
5119    [한겨레21]자위대 반대! 일본 지자체의 내공 보스코프스키 2006/11/25  1798
5118    만리동 잔혹사 [1] 인드라 2004/05/23  1796
5117    우창수 콘서트에 초대합니다 1월 26일 울산 / 27일 부산 노래나무심기 2008/01/13  1794
5116    "전쟁이란 두 도둑놈간의 싸움이다" dope 2002/04/30  1794
5115    68혁명을 매장하려는 시대 돕헤드 2008/05/07  1792
5114    [민중의소리]국민건강 팔아먹고 한미FTA 고집하는 재경부 규탄한다 보스코프스키 2006/12/23  1790
5113    메뉴부분의 html파일(사이트 맨 아래 검은 띠 부분) 수정본 입니다. 보스코프스키 2006/10/04  1790
5112    11월 11일 '뭐라도 팀' 이주노동자 단속추방반대 액션합니다 [1] 2009/11/10  1788
5111    [속보] 밴드 스탑크랙다운 보컬 미누 오늘 출입국단속반에 의해 폭력 연행, 내일중 강제출국 위기!! [3] 2009/10/08  1788
5110    그리스 연대 시위 12월 24일에 하는 것이 어떨까요 [5] 돕헤드 2008/12/17  1788
5109    성찰을 위한 칼럼 하낫~~~!!!! 보스코프스키 2007/01/03  1788
5108    "21세기 인류의 희망은 인디언 아나키 민주주의" 2009/12/06  1787
5107    (사)문화우리 [도시 이야기] (사)문화우리 2007/11/12  1787
5106    非未운동 [3] 아나키 2004/05/30  1787
5105    check thiz out ! bung 2002/02/05  1787
5104    여기 써도 될런지 모르겠지만..... [2] 할리퀸 2008/12/11  1785
5103    세상을 바꾸는 건. [6] 멍청이 2002/11/24  1785
5102    [행동하는 라디오] 쌍용자동차 - 억울하게 일터를 빼앗기지 않겠다는 것뿐인데 언론재개발 2009/07/23  1784
5101    [특별인터뷰]아나키스트 활동가 ‘그레이버’ [1] 2009/07/22  1782
5100    주민증 꺼져! 다이어 2006/02/11  1779
5099    [오마이뉴스]'아! 김형율' 추모 원폭영상제 열린다 보스코프스키 2008/08/12  1778
5098    아무래도 [1] 문화파괴 2008/06/04  1776
5097    [코주부 통신] 정형모 박사 환갑기념 부폐잔치 [5] 젤소미나 2004/07/04  1776
5096    [로쟈]혁명가의 교리문답 보스코프스키 2008/02/23  1772
5095    3회 이주노동자 영화제 오늘부터 서울 조계사에서 열립니다 돕헤드 2008/08/08  1770
5094    고담서울의 병맛 리믹스 고담서울 2008/07/28  1768
5093    게시판만 들어오면 바이러스가.... [580] b 2008/04/28  1767
5092    [네이트도서]세 깃발 아래에서 - 아나키즘과 반식민주의적 상상력 [1] 보스코프스키 2009/09/01  1762
5091    미국의 정복/학살 관련 서적 2권-book.naver.com 외 보스코프스키 2005/01/23  1762
Prev [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15]..[141] Next
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by lifesay